Innan du börjar

Du har levt dina år och ev har du levt på den moderna kosten samhället idag erbjuder. Till detta lägger du även till allt kvälls- och helgmys med godis, glass, chips, alkohol, läsk, fikabröd plus ev intagit antibiotika, kortison, skolmedicin mot både det ena och det andra, vilket kan sätta sina spår i kroppen.

Din kropp kommer i Fas 1 på programmet börja rensa ut gifterna vilket kan göra att du känner dig mer trött, tappar energi, får humörsvängningar mm därför är det viktigt att du trappar ut i långsam takt. När du sen kliver in i Fas 2 och uteslutit allt “skräp” startar ytterligare en reningsprocess.

Du intar nu nyttig, näringsrik föda, sånt vi borde ha intagit från när vi föddes. Det som är naturligt för våra kroppar. Att du trappar ut och slutar med socker, kaffe, alkohol, snabbmat mm kan göra att du får en rad utrensningssymptom. Därför är det mycket viktigt att du inte trappar ut allt för fort. Känn efter vad din kropp visar dig och mäktar med.

 • Om du trappar ut medicin bör det göras i samråd med läkare och det kan göra att du får utrensningssymtom.
 • Hur mycket av skolmedicinen har du intagit under ditt liv? Det kan göra att din kropp är mer belastad.
 • Hur länge kan du ev. ha dessa utrensningsbesvär på programmet? Det beror helt på hur länge du intagit den moderna kosten, 10, 20, 40 år? Ju längre du intagit lite fel kost, haft/har en mer osund livsstil, ju mer gifter har du i kroppen desto längre tid tar det för kroppen att rensa ut allt. Här hänger det även på vilket immunförsvar du har. När man börjar ändra kosten till det bättre kan mängder med olika utrensningsbesvär uppstå, beror helt på hur belastad kroppen är + ens immunförsvar. Läs mer om utrensningsbesvär här.
 • Till Dig som inte tål vissa livsmedel och mår mycket dåligt. Uteslut det du inte tål under en tid. När du sedan börjar må bättre och kroppen har kommit mer i balans så kan man prova att återinföra det man uteslutit. Du får inte mycket näring med den västerländska kosten och den lilla näring, vitaminer, mineraler du får i dig, räcker inte på långa vägar. Du kan minska dina utrensningssymtom genom att inta chlorella. Chlorella är en av de nyttigaste födoämnen som finns och är idealisk föda för människan. Den har dessutom en starkt avgiftande verkan.

Chlorella

 • Förstärker och stimulerar immunförsvaret
 • Avgiftar kroppen genom att avlägsna tungmetaller
 • Bistår tarmsystemet och förbättrar matsmältningsfunktionen
 • Underlättar läkningen av sår, magsår och skadade vävnader
 • Fördröjer åldrandet och främjar möjligheten till ett långt och hälsosamt liv
 • Skyddar från skadliga fria radikaler som skadar cellerna och kan ge upphov till cancer och andra sjukdomar
 • Minskar besvär med blodsocker
 • Eliminerar eller minskar dålig andedräkt
 • Förser hjärtvävnader med järn

 

 

Chlorella är en alg som används vid rymdfärder för den är så näringstät. Man kan överleva enbart på Chlorella om det vore så

 • Chlorella studie vid Fibromyalgi
  Man gjorde en studie i USA, Virginia, där man under 2-3 månader  gjorde en översikt över dubbelblinda, placebokontrollerade studier och gav Chlorella Pyrenoidosa tabletter a´10g per dag + 100 ml Chlorellavätska.  Det var totalt 55 personer med fibromyalgi, 9 personer med Ulcerös Kolit och 33 personer med högt blodtryck som deltog.  Resultatet visade att man kan minska högt blodtryck, sänka kolesterilet, öka livskvaliteten, stimulera sårläkning och stärka immunförsvaret.
 • Immunförsvaret och Chlorella
  I en dubbelblindig, placebokontrollerad studie gav man friska människor 5g Chlorella (eller placebo) per dag. När man gjorde en mätning åtta veckor senare kunde man tydligt se flera tecken på Chlorellas stärkande effekt på immunförsvaret jämfört med placebo. Resultatet var ökad NK-cell-aktivitet, samt ökad nivå av interferon-gamma, interleukin-1beta, interleukin-12. Otroligt viktiga ämnen för ett väl fungerande immunförsvar.
 • Skydd för spädbarn vid amning.
  35 gravida japanska kvinnor deltog i en kontrollerad studie där man gav 18 av dem tillskott av Chlorella medans resterande fick till höra en kontrollgrupp. Det hela resulterade i att man kunde se att det fanns lägre nivåer av gifter (man tittade främst på dioxiner) i bröstmjölken i Chlorellagruppen jämfört med kontrollgruppen. Vilket innebär att det var mindre gifter som kunde föras över till barnet. Kvinnorna i Chlorellagruppen hade även högre nivåer av Immunglobulin A (IgA) i bröstmjölken vilket är positivt för att minska infektionsriken hos små barn.

 

Källa: https://viability.se/forskning/superfoods/

Källa: Vetenskap & Hälsa

Källa: Boken ”Chlorella – funktionell föda” av Stig Arne Levin.