barn med Candida svampinfektion

Kan barn ha svampinfektion?

Kan barn ha svampinfektion? Ja, barn är mottagliga för samma orsaksfaktorer för en svampinfektion som vuxna. Hur mår ditt barn? Barn vars mödrar hade en Candidasvampinfektion under sin graviditet och / eller vid förlossning är särskilt sårbara för att utveckla en svampinfektion. Dessa barn är ofta mer sjuka, och har i större utsträckning fått antibiotika (som förvärrar svampinfektioner). De är mer benägna att få födoämnesallergier och de har ofta svårare att återhämta sig från sjukdomar.

Sockersug

barn med candidasymtom

Har ditt barn socksersug och/eller cravings efter skräpmat så som chips, godis, pommes, hamburgare, korv, kebab, frukt m.m. Ja då är sannolikheten stor att det ligger en Candidaöverväxt och/eller obalans av bakterier till grund. Har ditt barn kanske även magbesvär, ofta infektioner, koncentrarionssvårigheter, raseriutbrott, nervös, rastlös eller någon annan symtom (som du kan läsa om under Candidasymtom) så är det hög tid att ta tag i problemen. Misströsta inte för genom rätt kost och hälsosam livsstil kan du hjälpa ditt barn till ett hälsosammare och friskare liv. Som prenumerant får du inte bara recept utan också vägledning och råd om hur du underlättar för ditt barn på resan mot ett friskare liv.

Skräpmat

Skärpmat så som halvfabrikat, tillsatser, socker och stress kan leda till beteendeavvikelser som blir feldiagnostiserade som neuropsykiatriska eller psykiatriska funktionshinder. Det kan ge många års lidande då man behandlar med mediciner i stället för att göra en kost och livsstilsförändring som inkom loppet av bara några veckor kan åstadkomma ett friskare liv och en ökad livskvalitet! Genom att äta rätt kost och ha en strikt diet så blir till och med många med adhd bättre.

Prenumerera nu