Läkemalva

Marshmallow/Althaea officinalis

Det är främst roten, men även bladen som man använder för medicinskt bruk. Hela örten är ätbar.

Lenande och läkande för slemhinnor i mage/tarm, och lugnande effekt på urinvägar. Utvärtes lindrande och mjukgörande på eksem, brännskador och sårig/irriterad hud. För sveda i övre delen av magen, ”magkatarr” Lugnande effekt på andningsvägarna, bra vid hosta (speciellt torrhosta), luftrörskatarrer o dyl.

Drick på fastande mage ett par gånger per dag som en kur under ett par – tre veckor. Läkemalva i sig kan drickas som te dagligen under en längre tid.

Slem- och garvämnen i läkemalva kan påverka upptag av läkemedel. Tag åtskilt från läkemedel med ett par timmars mellanrum.