Candidasymtom

Candida är en jästsvamp som är en del av den normala bakteriefloran i kroppen och finns naturligt i tarmkanalen. Tyvärr kan man få överväxt av Candida, vilket kan orsaka många obehagliga symtom.

Candidaöverväxt

Om tarmfloran är välbalanserad och fungerande kommer de bakterier som lever i tarmkanalen att reglera varandra så att ingen bakteriestam växer mer än någon annan och de hjälper kroppen att transportera ut de skadliga bakterierna ur kroppen.
När tarmfloran är ur balans kan det leda till överväxt av Candida vilket skapar alla möjliga sorters följdproblem och kan visa sig genom en mängd olika symptom.

Vad kan orsaka obalans i tarmfloran?

Det kan exempelvis orsakas av antibiotika, kortison (steroider) eller andra mediciner som förstör tarmfloran, dåliga kostvanor, alkohol och stress. När vi missköter oss eller intar medicin som påverkar tarmkanalen då kan bakterierna hamna i obalans och börja växa okontrollerat. Kroppens förmåga att hantera de bakterier som kommer in i kroppen utifrån försämras också vilket öppnar ett fönster för parasiter och svampar att ta sig in och göra kroppen till sitt nya hem.
När tarmfloran är ur balans kan det leda till överväxt av Candida vilket skapar alla möjliga sorters följdproblem och kan visa sig genom en mängd olika symptom. Överväxt av Candida kan leda till en svampsjukdom, så kallad Mykoser vilket kan skapa allt från milda symptom till livshotande tillstånd. Mykoser är ett allvarligt internationellt hälsoproblem men är som mest utbrett i västvärlden.

Symptom

Det finns en mängd olika symptom som kan uppstå på grund av överväxt av Candida. Här nedan hittar du några av de vanligaste symptomen men du kan har mångt många fler än de som nämns nedan.

 • Huvudvärk
 • IBS (orolig mage)
 • IBD
 • Gaser/uppsvälld
 • Diarré
 • Förstoppning
 • Starkt sockersug
 • Sug efter pasta, bröd, skräpmat
 • Beläggning på tungan
 • Matallergi eller matöverkänslighet
 • Dålig andedräkt och kroppslukt
 • Hudproblem (torr kliande hud, mjäll, eksem, psoriasis)
 • Andra autoimmuna sjukdomar
 • Klåda i ljumsken
 • Underlivsklåda/Svamp i underlivet
 • Urinvägsinfektioner
 • Endometrios
 • PMS
 • Ledvärk
 • Muskelvärk
 • Yrsel
 • Hjärndimma
 • Glömska och dåligt minne
 • Ångest
 • Trötthet
 • Förkylningar och influensa som återkommer
 • Huvudvärk
 • Öroninfektioner, öronvax
 • Frossa
 • Järnbrist
 • Infertilitet