Dr. Robert Morse

Dr. Robert Morse förespråkar att människan diet främst borde vara frukt och grönsaker. På grund av vilken typ av mat och kemikalier man har konsumerar, har människor skapat en tillstånd av toxicitet, genetisk svaghet, sönderfall och degenerering av celler som aldrig tidigare sett i någon art. I över 40 år har Dr. Robert Morse utvecklat personliga hälsoprogram som passar för individen som vill återställa kroppen hälsa och vitalitet. Dr. Robert Morse har en inriktning på två av kroppen stora vätskor såsom blod och lymf och kroppens celler. Detta med hjälp av avgiftning och rening av kroppen.
1 2